De Onlanden huisvest 100 vogelsoorten
In 2015 is een grote groep vrijwilligers actief geweest met het inventariseren van de broedvogelstand in De Onlanden. Deze inspanningen hebben, zo stelt het bestuur van stichting Natuurbelang De Onlanden, opnieuw mooie resultaten opgeleverd. Voor veel algemene en bijzondere moerasvogels blijft De Onlanden een zeer geschikt gebied om een nest in te maken. In totaal werden in 2015 ruim 5900 territoria van 100 verschillende vogelsoorten in De Onlanden vastgesteld. Ongeveer evenveel als in 2014. 27 soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en 11 soorten van de Oranje Lijst waren in De Onlanden te vinden. De meest getelde soort was dit jaar de Rietgors, met 630 territoria. Een aantal soorten, zoals Grauwe gans, Kwartelkoning en Baardman (foto Wim van Boekel) deden het in 2015 erg goed in De Onlanden. Andere soorten, zoals Slobeend, Buizerd en Grutto, lijken langzaam uit het gebied te verdwijnen. Voor het grootste deel van de broedvogelsoorten in De Onlanden was het beeld stabiel. U kunt het rapport op de website van Natuur in de Onlanden downloaden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
14 decPeizenaar volgt beste trainers opleiding in Barcelona

of het volgende item
15 decVrouw gewond bij eenzijdige aanrijding