Lange Streeken doet Noordenveld in het groen eindigen
De begroting van de gemeente Noordenveld 2015 is op orde. Volgens de laatste prognose houdt de gemeente in 2015 ruim vijf ton over. Het positieve resultaat komt onder andere tot stand, doordat in De Lange Streeken meer kavels verkocht zijn, dan er kosten voor de inrichting van de wijk gemaakt zijn. Verder heeft de gemeente aandelen verkocht en heeft het Rijk een hogere bijdrage gegeven voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Tegenover deze meevallers staat een tegenvaller. Noordenveld heeft namelijk een lagere Algemene uitkering van het Rijk gekregen. Het college stelt, omdat de voordelen eenmalig zijn, voor aan de raad om het behaalde resultaat grotendeels te gebruiken voor de verster-
king van het eigen vermogen. Als de raad daarmee akkoord gaat dan is er uiteindelijk ruim vijf ton over.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
7 decLaatste Judovereniging Bakker toernooi in zaal Boonstra

of het volgende item
Fraaie naam tag's en figuren spuiten bij de graffityles