Wijkschouw door Peize noord
De 'schouwers' wordt door een bewoner van De Westerd duidelijk gemaakt wat de problemen daar zijn.
Terwijl in het gemeentehuis van Noordenveld Klaas Smid tot nieuwe burgemeester werd benoemd trokken een aantal gesprekspartners van de gemeente door Peize noord. Vertegenwoordigers van het gehandicapten platform, Welzijn in Noordenveld, buurtverenigingen en Dorpsbelangen Peize bekeken situaties die volgens dorpsgenoten aandacht behoeven. Tijdens hun fietstocht werd de groep een aantal malen aangesproken over zaken die volgens de bewoners anders of beter konden. Vooral de bestrating van trottoirs en klinkerstraten kwamen regelmatig terug. Afgebladerde paaltjes die net zo grijs zijn als hun omgeving kwamen ook op de actielijst. Overhangend groen is een ergenis waar de groep aandacht voor had. De situatie rond de fietsoversteek bij het Noordsepad werd bekeken, maar zal terugkomen bij de vermoedelijke aanleg van een fietspad plus. De actiepunten van deze schouw zullen met de gemeente en indien nodig andere partijen worden besproken.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
3 novTumblingbaan is grote lol

of het volgende item
4 novGemeente onderzoekt nieuwbouw Peize