Bijdrage Kledingbeurs Peize aan Fenomeen Mozart
In de Peizer kerk is de tijd zaterdag een behoorlijk eind teruggezet, namelijk naar de periode rond 1775. Naar aanleiding van de door de gemeente uitgeroepen Jaar van de Cultuur is in Peize het project Fenomeen Mozart tot stand gekomen. De Culturele Kring Peize ondersteunde van harte het initiatief van Ton Le Coultre en Yvonne van Dongen om dit voor Peize te ontwikkelen. Ondanks dat het meeste werk door vrijwilligers gebeurd brengt zo'n evenement altijd kosten met zich mee. De Kledingbeurs Peize heeft besloten de opbrengst van haar afgelopen beurs te schenken aan Fenomeen Mozart. Joke Ensing ontving tussen de Try-out en de 1e voorstelling de bijdrage van Merel en Neeltje van de kledingbeurs. 'Het toegekende bedrag zullen we volledig aan de kinderen die meedoen besteden', liet Joke weten. 'Gelukkig zijn er subsidie verstrekkers die het grootste deel van de kosten voor hun rekening hebben genomen'.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
31 oktNegenhonderdste lid Volksvermaken Peize

of het volgende item
31 oktDorpshuis Peize staat stijf van angst en spanning