Mooi resultaat collecte Rode Kruis Noordenveld 2015
Inwoners en ondernemers van Peize hebben in totaal € 1.945,71 bij elkaar gebracht. Met deze giften kan het Rode Kruis Noordenveld weer veel goed werk verrichten. Van uw bijdrage worden in Peize onder meer de Hoprankmiddag en de avondtocht bekostigd. In Noordenveld draagt uw bijdrage bij aan o.a. de EHBO opleiding voor de vrijwilligers, de vakantieweek voor voedselbank-gezinnen en het bemannen van de EHBO-post tijdens de Rodermarkt. Het Rode Kruis Noordenveld wil u, als gulle gever, daarom hartelijk bedanken. En ook het enthousiast collectantenteam; dank, daar zijn ze trots op!
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
21 junDames aan de wandel

of het volgende item
22 junGeld buit bij inbraak