Zeecontainer moet weg
De eigenaar van de zeecontainer op een stuk land aan de Altenaweg moet, na onder meer een anonieme klacht, deze zeecontainer van het land halen. Doet de man dit niet binnen 2 maand dan wordt hem door de gemeente een dwangsom van € 400,- per maand opgelegd. In februari is de eigenaar verteld het land op te ruimen, dit heeft hij, zo constateerde de gemeente, al grotendeels gedaan. Van legalisatie van de container kan geen sprake zijn omdat de gemeente geen opslag op een agrarisch perceel wenst. De karren met drinkwatervoorziening en een landrol mogen blijven staan omdat deze ter plaatse gebruikt worden. De eigenaar vindt kijkend naar het gelijkheidsbeginsel dat er zoveel containers in het buitengebied van Noordenveld staan hij de zijne ook mag laten staan. Daarnaast stond de container al op het land toen hij het ongeveer 4 jaar geleden kocht. De eigenaar kan nog in beroep gaan.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 aprGescheiden inzameling drankenkartons in Noordenveld

of het volgende item
29 aprLekke band altijd lastig