Reumafonds bedankt Peize voor bijna € 1800,-
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Peize voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de is in Peize in totaal 1779,28 euro opgehaald. Hiermee levert Peize een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt, Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 mrtPalmpaasoptocht door Peize

of het volgende item
30 mrtKannibale trots