Geen huurverhoging voor huurders met laag inkomen
Dit jaar krijgen ook de meeste huurders van Woonborg in Peize geen huurverhoging. Het betreft de huurders met een bruto huishoudinkomen van € 34.229,- of lager. De uitkomsten van een in 2014 uigevoerd woonlastenonderzoek onderstreepte het probleem van betaalbaarheid van huren. Algemene Huurdersvereniging WOON (AH WOON) heeft zich sterk gemaakt voor de betaalbaarheid van wonen en voor geen huurverhoging voor de laagste inkomens. Huurders-
bijeenkomsten hebben geleid tot een rapport over de betaalbaarheid van wonen. Beide rapporten hebben in goed overleg geleid tot een huurbeleid voor de jaren 2015 tot en met 2018. In deze jaren zal Woonborg de huren gemiddeld met de toepasselijke inflatie verhogen. Voor 2015 maakt Woonborg een uitzondering daar op en wordt de kale huur van de huurders in de laagste inkomensgroep niet verhoogd. De overeenkomst tussen Woonborg en Algemene Huurdersvereniging WOON is te downloaden via de website van Woonborg.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
20 mrtZonverduistering even te zien in Peize

of het volgende item
20 mrtKinesis Fysiotherapie komt in Tonckenshof