Wijkschouw Peize west
Vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, Welzijn in Noordenveld en het Gehandicapten Platform hebben dinsdagmiddag een dorpsschouw in Peize west uitgevoerd. In een prachtig lentezonnetje werd een kritische blik in de wijk geworpen. Voor deze schouw waren er niet veel knelpunten door dorpsgenoten aangedragen waar de groep naar moest kijken. Sinds de meest gebruikte bushalte van Peize aan de Westerweg zit komt met regelmaat het ontbreken van een fatsoenlijk voetpad langs het laatste stukje Roderweg als klacht terug. De deelnemers van de schouw hebben daar dus ook naar gekeken. Verder waren het vooral kuilen en hobbels in wegen en voetpaden die op een to do lijstje werden vermeld. Een particulier speeltoestel op gemeente grond was wederom een punt van aandacht. Na de schouw zal met de gemeente overlegd worden over de te ondernemen acties en het realiseren van eventuele wensen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
16 mrtTweede druk wandelboekje

of het volgende item
19 mrtPeter Vaas vijftig