Woningen voor Peizer starters
Dorpsbelangen is met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden van betaalbare huur- en koopwoningen voor jonge mensen (starters) in Peize. Op dit moment heeft de gemeente hiervoor geen plannen. In mei worden onderzoeksresultaten naar nieuwbouw in de regio, waaronder starterswoningen bekend gemaakt. Dorpsbelangen wil graag meer inzicht in de behoefte en belangstelling voor betaalbare huur (tot € 700,-) en koopwoningen (koopsom tot € 135.000,-) voor jonge mensen in Peize. Dorpsbelangen nodigt alle mensen die belangstelling hebben voor een starterswoning in Peize uit dit aan ons kenbaar te maken d.m.v. een e-mail. Graag minimaal de volgende gegevens vermelden: Naam en adres, leeftijd, voorkeur type woning, huur- of koopwoning en maximaal aanvaardbare maandhuur of koopsom. De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk gebruikt. Dorpsbelangen zal de resultaten van de reacties aan u terugkoppelen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
17 febBrandweer rukt uit voor aangebrande broodjes<

of het volgende item
17 febTompoezen verkoop voor het zwembad