Resultaten snelheidsmetingen
Op verzoek van DitisPeize.nl heeft de gemeente de resultaten van de onlangs gehouden metingen met de Dynamische Snelheids Indicator bekend gemaakt. Op verzoek van Dorpsbelangen Peize is naar aanleiding van klachten over de snelheid op de Hereweg veertien dagen een meting vericht. 85% van het verkeer rijdt niet harder dan 48 km/uur.
De hoogst gemeten snelheid was 86 km/uur. Hoewel de meetresultaten aan de hoge kant en verklaarbaar door brede weg, weinig direct aanwonenden zijn, zal de gemeente geen actie ondernemen om de inrichting aan te passen.
De politie kan echter, op eigen intiatief, besluiten om gerichte snelheidscontroles te gaan houden.

Na klachten over de snelheid is ook op de Oude Velddijk gemeten. Hier rijdt 85% van het verkeer niet harder dan 39 km/uur. De hoogst gemeten snelheid was 67 km/uur. De meetresultaten zijn netjes te noemen, in vergelijking met andere meetresultaten in 30 km-zones zijn de telresultaten zelfs lager dan gemiddeld te noemen. Ook hier zal de gemeente geen maatregelen treffen.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
12 febGemeente gaat laatste kavels Lange Streeken II aanbieden

of het volgende item
12 febHoog Spel Kampioen