Gemeente en provincie bezig met fietstunnel N372
Vorige week donderdag liet gedeputeerd Henk Brink optekenen dat Drenthe weer dé fietsprovincie van Nederland dient te worden. Hiervoor wil de provincie met een bijdrage van 7,5 miljoen samen met andere partners, als de gemeenten, 43 projecten uitvoeren. In de gemeente Noordenveld staan twee projecten gepland; verbeteren fietsroute Roden-Hoogkerk onder meer door aanbrengen van glow in the dark belijning. De tweede is het aanleggen van een fietstunnel onder de N372 bij de oversteek met de Brunlaan (fietspad richting Roderwolde). In april 2013 kreeg gedeputeerde Brink 300 handtekeningen aangeboden om een veiliger fietsoversteek in Peizerwold te realiseren. Navraag door DitisPeize.nl bij de gemeente en provincie leerde dat er momenteel gewerkt wordt aan een voorstel over de financiering. Als de gemeenteraad van Noordenveld hiermee akkoord gaat, dan zal met aanwonenden/ belanghebbenden vermoedelijk komend voorjaar het gesprek aangegaan worden om tot een veilige oversteek in de vorm ven een fietstunnel te komen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
20 janPeuters Kameleon worden voorgelezen

of het volgende item
21 janVoorlezen op 't Spectrum