Peizer directeuren staan voor excellente scholen
De directeuren Ina Witeveen en Peter Pot van respectievelijk de basisschool 't Spectrum en de Eskampen hebben woensdag het predicaat 'deelnemer excellente scholen' ontvangen. Zij ontvingen dit predicaat uit handen van gedeputeerde Van der Tuuk tijdens een bijeenkomst van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor. Uit de Onderwijsmonitor uit 2010 bleek dat er in Drenthe geen excellente scholen waren. Dit was aanleiding voor de Drentse onderwijsbesturen, gemeenten en de provincie Drenthe om de handen ineen te slaan en te starten met een kwaliteitsslag over de volle breedte van het basisonderwijs. Naast de aanpak van zwakke scholen is er ook gekozen om een deel van het budget te bestemmen voor scholen die het al goed doen, maar het nóg beter willen doen. Het "Op weg naar excellentie traject' in Drenthe. (foto @ArdvanderTuuk)
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
14 janDonaties dalen als sneeuwvlokken neer bij zwembad

of het volgende item
14 janSneeuwpoppen in galerie Serpentijn