ele vogelsoorten weten De Onlanden te vinden
In 2014 kwamen ruim 100 verschillende vogelsoorten naar het prachtige natuurgebied De Onlanden om er te broeden. Zij maakten er volgens de 26 vrijwillige tellers bijna 5800 nesten in Riet, moeras en graslanden. De Rietzanger was ook in 2014 weer (met 737 territoria) het best vertegenwoordigd als broedvogel. Bijzondere broedvogels in De Onlanden waren onder andere Boomvalk, Wielewaal en Nachtegaal. In De Onlanden broedden in 2014 liefst 28 vogelsoorten die op de Rode Lijst van bedreigde soorten staan. Het was al met al weer een mooi en druk broedseizoen in dit moerasgebied. Het rapport met alle gegevens van het broedseizoen 2014 is te vinden op de website van stichting Natuurbelang De Onlanden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
8 janHoppekampweg bewoners storen zich aan storing

of het volgende item
9 janJohan Sagel completeert bestuur Dorpshuis Peize