Biljarters BVOG spelen Harm van der Weerd Kersttoernooi
Dit jaarlijks terugkerend bijarttoernooi wordt georganiseerd door de biljartclub 'BVOG' en gespeeld in de Hoprank. Er wordt gespeeld in de spelsoorten libre en bandstoten (bij bandstoten moet de speelbal minimaal 1 band raken) De leden van BVOG spelen hier met als inzet zo hoog mogelijk boven zijn eigen gemiddelde te spelen. De resultaten waren dit jaar enigszins teleurstellend want het gelukte alleen Henk Takens boven zijn gemiddelde te spelen. De hierbij behorende wisseltrofee werd hem uitgereikt door de zoon van wijlen Harm van der Weerd naamgever van dit toernooi vanwege zijn verdiensten voor BVOG.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
18 decKerstverlichting op N372

of het volgende item
18 decKerstconcert Kamerkoor Peize in kerk van Peize