Wie (her)kent deze poes
Bewooners van de Boerlaan laten weten dat sinds augustus er een poes in de buurt van de Boerlaan loopt. Ze weten niet van wie deze aanhankelijke lieve poes is. Ze zouden graag vernemen of iemand deze poes mist of weet waar ze thuis hoort. Reactie naar 06-55840423.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
7 decPoes vermist

of het volgende item
7 decVoetbal