Herstel laanstructuur biedt mogelijkheid tot boomkap
Een op stam gezette eik in de duidelijk onderbroken laanstructuur van de Oude Velddijk

De Oude Velddijk is een straat die gekenmerkt wordt door een fraai laanstructuur. Vanaf de Roderweg wordt het beeld door aanzienlijke lindebomen bepaald. Na de Zuurseweg waren het eiken en een elzen-
singel die het laanbeeld bepaalden. Voor de aanleg van Lange Streeken II is de elzensingel gekapt en hebben er grondverzetwerkzaamheden plaatsgevonden waardoor groeimogelijkheden voor de eiken zijn bemoeilijkt. Door de storm van oktober 2013 en andere werkzaamheden zijn een aantal eiken gesneuveld of zullen binnen vijf jaar gekapt moeten worden. Om alle genoemd zaken te verhelpen en de laanstructuur te herstellen zal bij het woonrijp maken van de Lange Streeken II herplant plaats vinden. Door dit plan is er volgens B&W geen bezwaar om een eik die nu een op de hoek met de Zenegroenlaan een oprit voor de daar geplande woning in de weg staat te kappen. Voor deze eik kan dan herplant worden meegenomen.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
2 decWinkelend publiek steunt Cystic Fibrosis onderzoek

of het volgende item
4 decSint op bezoek in poppentheater