Baggerwerk vijver Bosplan begonnen
Woensdagochtend is in opdracht van de gemeente begonnen met het uitbaggeren van de vijver in het Bosplan. Met een grote kraan wordt het grootste gedeelte van de ongeveer 40 are grote vijver schoongetrokken. In de vijver, die net als het bos in de jaren zeventig is aangelegd, is door diverse natuurlijke oorzaken een laag slib op de bodem ontstaan. Een vijver vol bagger zorgt ervoor dat er in het water een tekort aan zuurstof ontstaat, waardoor stankoverlast kan optreden. Door het verwijderen van bagger krijgt water meer zuurstof wat ook ten goede komt aan de plantengroei en dieren die hierin leven. Het slib dat uit de vijver wordt gehaald wordt eerst op het grasveld 'in depot' gestort, daarom is de toegang tot het veld en de vijver afgesloten. De verwachting is dat de eind volgende week de werkzaamheden afgerond kunnen zijn.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
18 novGevederde dieren onderdak

of het volgende item
19 novTas gevonden