Inloopbijeenkomst voorzien in behoefte
De wethouders Alssema en Wekema waren het er samen over eens; de inloopbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de nieuwe zorgtaken die de gemeente vanaf 2015 gaat uitvoeren voldeden aan de verwachting. Beide wethouders verwelkomden persoonlijk de inwoners die zich donderdag in café Ensing lieten voorlichten over de invulling door Noordenveld van de zorgtaken. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor drie nieuwe taken: ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen, en jeugdhulp. Veel inwoners die nu al op deze gebieden te maken hebben zijn nieuwsgierig naar hoe de gemeente dat op gaat pakken, laten de wethouders weten. Met veel specifieke vragen komen de mensen dan ook naar de bijeenkomsten. Medewerkers van de gemeente proberen deze vragen in 1 op 1 gesprekken te beantwoorden. Daarnaast werd ook aan de koffietafel druk met elkaar van gedachten gewisseld over de komende veranderingen. Een aantal raadsleden hadden ook een luisterend oor voor de problemen die inwoners verwachten bij de overgang van de zorgtaken. U kunt via de gemeentelijke website informatie over deze thema's bekijken.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
11 sepWillem en Jannie Bathoorn vijftig jaar getrouwd

of het volgende item
13 sepFF voetballen