Zuiderdijk wordt fietspad
Dinsdagochtend zijn medewerkers van aannemer Oosterhof Holman begonnen met het uitgraven van de duiker die in de Zuiderdijk ligt. Over het water dat in de Gouw uitkomt komt een hardhouten fiets- en wandelbrug te liggen. Hiermee wordt het besluit uitgevoerd om de Zuiderdijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, zoals dat is opgenomen in het Herinrichtingsplan Peize. De medewerkers die op de Zuiderdijk aan het werk waren dachten dat de brug in de loop van volgende week door fietsers gebruikt kan worden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
9 sepInbrekers gepakt, (deel) buit terug

of het volgende item