Collecte Rode Kruis Noordenveld levert prima resultaat
De collectanten hebben hun best gedaan en bij bijna alle huizen in Peize aangebeld om uw bijdrage te vragen voor het Rode Kruis Noordenveld. De inwoners en ondernemers van Peize hebben in totaal € 1.843,42 bij elkaar gebracht. Aangezien dit meer is dan het resultaat van vorig jaar, houdt het Nationale Rode Kruis zijn belofte en verdubbelt het surplus. Met deze giften kan het Rode Kruis Noordenveld weer veel goed werk verrichten. Van uw bijdrage wordt in Peize uitstapjes voor ouderen zoals de hoprankmiddag en de avondtocht bekostigd. In Noordenveld draagt uw bijdrage bij aan o.a. de EHBO opleiding voor onze volwassen en jeugdige vrijwilligers, de vakantieweek voor voedselbank-gezinnen, en het bemannen van de EHBO-post tijdens de Rodermarkt. Rode Kruis Noordenveld wil u, als gulle gever, daarom meer dan hartelijk bedanken.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 julPoutsma tweede

of het volgende item
10 julPicknick bij de kerk