Afscheid op laatste schooldag 't Spectrum
De laatste schooldag van het schooljaar 2013-14 stond op 't Spectrum grotendeels in het teken van afscheid nemen. Leerlingen van groep acht waaien uit, volgend jaar naar een andere leerkracht voor de overige leerlingen. Om het 'leed' te verzachten werden de leerlingen op heerlijk schepijs getrakteerd. Een andere afscheid was er van vijf vrijwilligsters, die jaren de overblijfmoeders waren. Op 't Spectrum wordt met ingang van het volgend schooljaar ook het continurooster ingevoerd. Hierdoor vervalt ook op 't Spectrum de noodzaak van het hebben van TussenSchoolseOpvang. De dames werden met 'Paard en Wagen' van huis gehaald om op het plein een warm welkom te krijgen. De directeur en de voorzitter van de MR maakten in hun toespraken duidelijk dat de dames een zeer gewaardeerde plek in de school organisatie hebben gehad en dat het in die zin jammer was dat er afscheid van hun moest worden genomen. In een lied werden de dames door alle kinderen bedankt en van de overblijf kinderen ontvingen ze een mooie rode roos.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
4 julKop-staart botsing

of het volgende item
4 julDiefstal uit woning Vossegatsweg