Nu ga je van school...
... het is wat veel achtste groepers deze dagen toegezongen zal worden. Op de o.b.s. Altena had het lied echter een hele andere lading. Alle dertig kinderen verlaten vandaag school om nooit weer terug te komen. De school sluit na ruim tachtig jaar haar deuren. Op de laatste schooldag, ingevuld door de achtste groepers, is al het talent van de basisschool nog bewonderd in 'Altena's got talent' en 's middags waren er leuke spelletjes gespeeld.

Het afscheid van school was klein, het personeel zong voor de kinderen en hun ouders, waarna net als in de begin jaren het 'Hoofd der School' voor elk kind een vriendelijke handdruk een bemoedigend woord en nu daar waar nodig een stevige knuffel had. Elk kind kreeg van haar een linnentas met opdruk en een fraaie groepsfoto mee als herinnering aan de o.b.s. Altena. Het zijn rare niet gekende emoties, die ze in Altena met elkaar delen. 'Ik doe maar net alsof het gewoon vakantie is, en dan zie ik over zes week wel of het allemaal gewoon is', laat een aanwezige weten.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
2 julFeestelijk afscheid overblijf vrijwilligers Eskampen

of het volgende item
4 julKop-staart botsing