Bewoners bezorgd om fotograferend stel
Bewoners uit de Lange Streeken willen graag hun bezorgdheid uiten en delen met Peize over een onbekend stel, man en vrouw, die afgelopen weekend hun woning zouden hebben gefotografeerd. De manier waarop het stel dit zou hebben gedaan heeft behoorlijke argwaan gewekt bij mensen die dit gezien hebben. Mocht u ook iets dergelijks hebben gezien/meegemaakt het verzoek om dit bij de politie Noordenveld te melden op 0900-8844.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
1 julPoutsma negende

of het volgende item
2 julFeestelijk afscheid overblijf vrijwilligers Eskampen