Leerlingen Eskampen musiceren in Peizer kerk
Vrijdagochtend werd door leerlingen van de Eskampen een schoolconcert in de Peizer kerk gegeven. In drie sessie werd er door de muzikale leerlingen, gezongen, op piano, viool, gitaar of blokfluit gespeeld. Sommige leerlingen speelden zelfstandig , anderen werden in hun spel begeleid door hun muziekleerkracht. Leerlingen die niet mee musiceerden kwamen, net als ouders en andere familieleden, naar de fraai gespeelde muziekstukken luisteren die door de akoestiek van de kerk nog beter tot hun recht kwamen.
Na het bijna ademloos toehoren volgde dan het zeer verdiend applaus.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
8 meiBlokfluitgroep fluit einduitvoering in Peizer kerk

of het volgende item