Boswachter Pot verzorgt lezing over marters
Toen het bestuur van de IVN-afdeling Peize vorig jaar op zoek was naar een passend onderwerp voor een lezing, diende deze zich van uit het dorp als het ware zelf aan. In de media werd duidelijk dat vele inwoners overlast of schade hadden van steenmarters in of rond de woning en auto. Na overleg met boswachter Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer bleek hij bereid een lezing over marters te verzorgen. Pot is al jaren gefascineerd door de boommarter. In zijn onderzoek en tijdens lezingen over de boommarter werd hem al gauw duidelijk dat hij de steenmarter daar gratis bij kreeg; 'van de 100 vragen gaan er steevast 99 over de steenmarter', liet hij de ongeveer twintig toehoorders in café Ensing weten. Zijn antwoord op de vermeende (over)last kreeg zijn gehoor voor de pauze, waarna Pot na de pauze uitgebreid inging over zijn passie de boommarter.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
24 aprFotograaf zoekt muzikanten

of het volgende item
25 aprLekker ontbijten met de hele school