Inrichting Hereweg
Veel bewoners van Peize ervaren de Hereweg als onveilig. Het is een weg waar ondanks dat er maar van 30km mag worden gereden veel te hard wordt gereden. De weg is ook niet op een maximum snel-
heid van 30 km ingericht. Snelheids-beperkende obstakels ontbreken, de verhogingen op de kruisingen remmen het autoverkeer niet of nauwelijks af. Dorpsbelangen Peize vraagt de bewoners aan de Hereweg alsmede in de aangrenzende wijken dan ook om hun ervaringen, meningen en idee├źn omtrent de Hereweg en de noodzakelijke maatregelen om de Hereweg veiliger te maken aan Dorpsbelangen Peize kenbaar te maken. Dit kan via onder meer via ons e-mailadres. Ook andere zaken die bij u in de wijk spelen kunt u aan ons kenbaar maken.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
21 aprAssense vast op landbouwsluis

of het volgende item
22 aprOndernemers verkopen op het schoolplein