Bloemen voor trouwe collectanten Hartstichting
De onlangs in Peize gehouden collecte voor de Hartstichting heeft dit jaar € 2.456,14 opgebracht. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun steun aan de Hartstichting. Bij het inleveren van de collectebussen werden een aantal dames verrast met een bos bloemen en een oorkonde omdat zij 25 en 35 jaar gecollecteerd hebben voor de Hartstichting. Op de foto vlnr Geesje Kuiper en Ineke Veltman voor 35 jaar collecteren en Cobie Meinema voor 25 jaar.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
17 aprWat is uw idee over een verkeersveiliger Achteromweg

of het volgende item
17 aprFysiotherapeute neemt afscheid