Sauna schijnt niet te willen verbeteren
Vrijdag is de Beauty Sauna door de gemeente een stop op sloopwerkzaamheden opgelegd. Er waren signalen bij de gemeente binnen gekomen dat er bij de Sauna werkzaamheden werden uitgevoerd waarvoor geen vergunning was afgegeven. Het gaat hierbij om sloop/opruim werkzaamheden aan de in december vorig jaar afgebrande bamboe sauna. Ook zou door de Sauna het bluswater uit de vijver onder de Bamboesauna illegaal zijn geloosd, dit bleek echter niet zo te zijn. Volgens de gemeente heeft het waterschap hiervoor een ver-
gunning afgegeven. Personeel zou de werkzaamheden uitvoeren zonder daarvoor geschikte beschermende kleding te dragen. Hiervan is bij de arbeidsinspectie melding gemaakt. In de loop van vrijdag heeft de (milieu) politie op het terrein van de Sauna foto's van de huidige situatie gemaakt.
Wethouder Huisman van de gemeente Noordenveld vraagt zich in het Dagblad van het Noorden af hoe stom je kunt zijn met de recente geschiedenis in het achterhoofd, om zo met de regels om te gaan. De Rekenkamer-
commissie van de gemeente Noordenveld is onlangs gestart met een onderzoek naar de regelgeving en handhaving naar aanleiding van alle commotie ronde de Sauna.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 mrtBuitenlandse student over de vloer

of het volgende item
28 mrtPeizer ondernemers vieren hun eerste verjaardag