Interzorg niet langer onder verscherpt toezicht
De inspectie voor de Gezondheidszorg is positief over hygiëne en infectiepreventie bij Interzorg, waar de Hoprank in Peize onderdeel van is. Het afgelopen half jaar heeft Interzorg hard gewerkt aan hygiëne en infectiepreventie binnen de organisatie. Interzorg is blij dat de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van recente bezoeken aan een aantal locaties concludeert dat de inspanningen hebben geloond. Interzorg is er trots op dat de hygiëne en infectiepreventie in alle Interzorglocaties op orde is. Ook in de toekomst blijft Interzorg investeren in het verbeteren van kwaliteit van zorg. Interzorg richt zich in toenemende mate op zwaardere zorg en behandeling.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
16 mrtSport dit weekend

of het volgende item
17 mrtDames van de Soos spelen bingo