Samen maak je je buurt beter, wijkschouw in Peize Oost
Op dinsdag 18 maart is een wijkschouw gepland in Peize Oost. Aan de schouw nemen naast Dorpsbelangen ook het Gehandicapten Platform en Welzijn in Noordenveld deel. De bedoeling is om tijdens een rondgang te kijken welke gebreken aangepakt en verbetert moeten worden. Er zal ook vooral gelet worden op veiligheid (verkeersonveilige situaties) en (achterstallig) onderhoud. De bevindingen worden in een rapport verwerkt dat met de gemeente wordt besproken. Omdat niemand de wijk beter kent dan de bewoners zelf wordt u gevraagd om gebreken, onvolkomenheden, achterstallig onderhoud, onveilige situaties, overlast, vandalisme en andere situaties die u van belang vindt bij ons te melden. Dit kan via het algemeen e-mailadres van dorpsbelangen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
13 mrtSleutels verloren en gevonden

of het volgende item
14 mrtDe Es in duisternis gehuld