Zonnekaart ook voor Peize
Met een druk op de knop kunt u zien of uw woning geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler! Woens-
dagavond heeft de provincie Drenthe de zonnekaart officieel over gedragen aan de gemeente Noordenveld.
De zonnekaart is een onafhankelijk instrument om inwoners te informeren over de mogelijkheden van zonne-
panelen of zonneboilers op hun eigen dak. De Zonnekaart geeft een realistisch beeld van de te verwachten opbrengsten, die nu vaak nog worden geschat. De zonnekaart is gebaseerd op een nauwkeurig hoogtebestand (AHN2) van Rijkswaterstaat. Met dit hoogtebestand is de zoninstraling berekend, die rekening houdt met schaduwwerking van bijvoorbeeld omringende gebouwen, bomen, dakkapellen en schoorstenen op elk moment van het jaar. Hier vindt u de zonnekaart.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
12 mrtPolitie pakt twee inbrekers op De Horst

of het volgende item
13 mrtHoop herrie op 't Spectrum voor het goede doel