Peize een ideaal forenzendorp
Jan ten Hoor, kandidaat voor Gemeentebelangen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, wil zijn grote kennis van de recreatiesector graag inzetten voor Noordenveld. Deze kennis heeft ten Hoor opgedaan bij ketens van recreatieparken en bij brancheorganisatie RECRON. In een uitgebreid interview vertelt ten Hoor; "Ik ben geboren in Norg, heb een groot deel van mijn jeugd in Roden doorgebracht en woon nu al vele jaren met plezier in Peize.
Ik heb een hechte band met deze regio en wil graag iets betekenen voor de inwoners van Noordenveld." Op de vraag 'Wat hij vindt van de huidige situatie in de drie kernen?', antwoord hij voor Peize. "Voor Peize is het belangrijk dat Lange Streeken II vol komt. Peize is het ideale forenzendorp, want het ligt op een prima afstand voor mensen die in Groningen werken. En nu je naar Groningen kunt fietsen via de Onlanden, het wordt er iedere maand mooier!
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 febDankbetuiging

of het volgende item
7 febDe Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers