Einde voor basisschool Altena in zicht
Vanaf komend schooljaar zal de basisschool in Altena er niet meer zijn. Sinds september vorig jaar is in meerdere gesprekken met betrokkenen bij de o.b.s Altena duidelijk geworden dat er geen bestaansrecht voor de school overblijft. Aan het einde van dit jaar verlaten 14 leerlingen de school waarna er minder dan 30 kinderen overblijven. Deze zouden in twee vaste groepen met ieder vier leerjaren les gaan krijgen. Een aantal ouders vindt dit niet geschikt voor hun kind(eren) waarna men heeft aan gegeven dat zij ook van school zullen gaan. Omdat veel kinderen uit Altena volgend schooljaar naar 't Spectrum en de Eskampen in Peize zullen gaan zijn ouders van beide scholen door de Directie van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld geïnformeerd.
Schoolgebouw
Doordat de sluiting van de o.b.s. Altena zich al een tijdje aandiende wordt er in Altena ook al gesproken over de invulling van het schoolgebouw. Inwoners hopen dat nu sluiting onafwendbaar blijkt er ook snel duidelijkheid over het gebouw komt. 'We moeten niet toestanden (lees vernieling en overlast) krijgen die elders in Noordenveld met lege schoolgebouwen hebben plaatsgevonden'. Sommige bewoners zouden graag zien dat er appartementen voor starters zouden worden gerealiseerd. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst een mooi onderwerp voor de politieke partijen om zich in Altena te profileren.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
3 febNieuwe trainingspakken voor DSTV

of het volgende item
5 febHond gevonden