Sauna loost 100x meer dan opgave bij instanties
Tijdens de Raadscommissievergadering van woensdagavond heeft wethouder Huisman laten weten dat hij er vanuit gaat dat er geen problemen meer zijn door wateroverlast rond de Sauna. Nadat er onder meer ontluchtingen geplaatst zijn, zijn er volgens de wethouder bij de gemeente geen klachten meer gekomen. Onlangs is de gemeente er wel achter gekomen dat de Sauna heffingen voor afvalwater ontduikt. De sauna heeft opgegeven dat er voor 500kub (jaarverbruik van ongeveer 10 personen) aan afvalwater op het riool wordt geloosd. In werkelijkheid bedraagt dit echter 50.000kub het 100-voudige. Dit verschil komt doordat de Sauna gebruikt maakt van een put waarin grondwater wordt opgepompt. Huisman stelt dat de riolering deze hoeveelheden water wel aankan maar dat de heffing aangepast dient te worden.
Navraag bij de gemeente over de put leert dat er inderdaad sprake is van een put die gemeld is bij het bevoegd gezag (het waterschap) en dus legaal is. 'Er wordt waarschijnlijk, zo laat de gemeente weten, meer opgepompt dan bij het waterschap bekend is. Hiervoor zijn ze door het waterschap aangeschreven'.

Raad wil onderzoek door Rekenkamercommissie

Door de uitgebreide beantwoording, op vragen van de VVD, door B en W en haar medewerkers, waarvoor de heer Bossina zijn dank uitsprak, is het dossier Sauna ondertussen zo (te) groot geworden dat de VVD heeft voorgesteld om de Rekenkamercommissie hier onderzoek naar laten te doen. De Raad heeft hiermee ingestemd, na formulering van de onderzoeksopdracht heeft deze commissie echter nog de vrijheid om wel of niet dit onderzoek uit te voeren. De Rekenkamercommissie opereert onafhankelijk van de gemeenteraad. Door het inschakelen van de commissie zal het nog geruime tijd duren voordat er duidelijkheid over het functioneren van de gemeente als verlener van vergunningen en toezichthouder bij de Sauna is.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
19 decHerfstkampioenen bij de voetbalvereniging

of het volgende item
19 decKerstgedachte leeft in De Vennen