Gemeente meet 'normale waarden' 30km zone Roderweg
Maandag heeft de gemeente de resultaten bekend gemaakt van de Dynamische Snelheids Indicator die twee weken aan de Roderweg de snelheden van weggebruikers heeft gemeten. Uit de meting kwam dat bijna 58000 auto's en fietsers richting de DSI zijn gereden. Daarvan waren er ruim tweeëntwintigduizend die onder de dertig kilometer per uur reden. Omdat de meeste fietsers niet boven de dertig kilometer de DSI passeerden, hebben ongeveer 36000 automobilisten harder dan 30km/u gereden. Inclusief fietsers reed 85% procent van de weggebruikers 43 km/u of langzamer. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 83 km/u. Voor een 30 km-zone zijn dit heel normale waarden die de gemeente vaker meet in 30 km-zones. Het is onbekend of de resultaten aanleiding zijn voor de politie om op het genoemd traject handhavingscontroles te gaan uitvoeren.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
9 decVVD zet Sauna opnieuw op de agenda

of het volgende item
9 decOnderzoek oorzaak brand Sauna niet in één dag afgerond