Nog geen duidelijkheid politiek over sauna
Woensdagavond stond op de agenda van de Raadscommissie de beantwoording van de art 40 vragen van
de VVD. Deze vragen worden normaal gesproken in de Raad behandeld, waardoor er geen discussie over gevoerd wordt. Velen waren er vanuit gegaan dat woensdagavond dat dit wel in de Raadsvergadering zou kunnen, echter de regels lieten dit niet toe. De VVD zal daarom voor de volgende Raadsvergadering het als een gewoon agendapunt opvoeren. Burgemeester van der Laan kan in de tussen liggende periode met de klokkenluiders om tafel zoals hij aangaf graag te willen..

Overlast riolering omwonenden

Wethouder Huisman gaf in de beantwoording aan dat de gemeente wel bezig is met de wateroverlast in de buurt. Dit omdat uit de gegevens die nu boven water zijn gekomen (in een dossier dat al jaren speelt) blijkt
dat de hoeveelheid waterverbruik van de sauna niet overeenkomt met de belasting die op het riool zit.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
4 decVilla Kakelbont blij met hobby Piet

of het volgende item
5 decSinterklaas bezoekt de basisscholen