De Onlanden dit jaar flink vol met 4500 nesten
roerdomp nest in de onlanden
Afgelopen donderdagavond kwamen de vogeltellers van De Onlanden bijeen voor de afsluiting van het seizoen. De enthousiaste groep vrijwilligers hebben tussen maart en juli vele malen voor dag en dauw in het gebied grote aantallen broedvogels aan het tellen geweest. Het grote moerasgebied van De Onlanden bood in 2013 onderdak aan zo'n honderd verschillende soorten broedvogels. Twintig soorten van deze broedvogels staan op de landelijke Rode Lijst. In totaal werden ruim 4500 nestterritoria geteld. De opvallende toename van broedende Roerdompen in De Onlanden was overal goed te horen. Vooral in de Peizermaden klonk de 'hoemp' van het mannetje veel vaker dan in 2012. Een aantal vogelsoorten broedden voor het eerst in het gebied, zoals het fraai gekleurde Baardmannetje en de zeer zeldzame Klein waterhoen. De Rietzanger was, met 512 territoria, de meest voorkomende broedvogel in De Onlanden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
21 novRuim 1200 euro voor Alzheimer

of het volgende item
22 novOpnieuw inbraken in Peize