Het is weer tijd voor de bladbak
De gemeente heeft ook in Peize weer een aantal bladbakken geplaatst. Bladbakken zijn speciaal bedoeld voor bladafval. Daar-
voor betaalt de gemeente een lager tarief dan voor het overige groenafval. Het is dus belangrijk dat u geen ander tuinafval tussen het bladafval gooit, en het is ook beter om het bladafval niet in de groene bak te gooien. Met uw medewerking kan het tarief van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk worden gehouden.
Geen bladbak in de buurt? Maak zelf één!
Op steeds meer plaatsen in de gemeente plaatsen inwoners inmiddels zelf een bladbak. Die kunt ook u heel makkelijk maken: zet 4 palen op minimaal twee meter van elkaar in een vierkant en plaats er een stuk gaas omheen. Maak hem niet kleiner dan 2 x 2 meter, anders kan de grijper van de vrachtauto er niet bij. U mag hem op een veilige plaats in de wegberm zetten, als de vrachtwagen er maar bij kan. Is de bladbak vol? Bel dan met 14 050 om hem leeg te laten maken. Kijk voor informatie
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
22 oktFractie Gemeentebelangen vernieuwt

of het volgende item
23 oktKonijn gevonden