VVD-fractie stelt vragen over Beauty Sauna Peize
De VVD heeft op grond van artikel 40 vragen gesteld aan B&W naar aanleiding van de publicaties over Beauty Sauna Peize. De VVD fractie wil onder meer weten of de gemeente op de hoogte was van de genoemde misstanden en of zij in het bezit is van genoemde rapporten. Ook wil men graag weten of de aangekondigde 'integralecontrole' een standaardcontrole of een bijzondere is en ook waarom de gemeente hiertoe over gaat.
Opheldering wordt ook gevraagd over het bericht dat er meerdere bouwwerken illegaal zijn neergezet en dat daarvoor achteraf een vergunning is verleend. Mocht dit kloppen dan wil men weten of vergunning-
verlening achteraf vaker wordt toegepast? Tenslote wordt het college gevraagd of men vindt dat er in het algemeen in Noordenveld voldoende bestuurlijke, politieke en ambtelijke aandacht is voor en prioriteit wordt gegeven aan handhaving van wet- en regelgeving?
Het college dient binnen een maand schriftelijk op de gestelde vragen te antwoorden. Ook komen de vragen en antwoorden daarna aan de orde in de eerstvolgende raadsvergadering.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
20 oktCentraal Team Peize zoekt goed doel

of het volgende item
20 oktEigenaar poes gezocht