Veel mis in sauna, eigenaar wist van niets
In het DvhN van zaterdag wordt een vervolg gegeven aan de berichtgeving over de vele onveilige situaties die in de Beauty Sauna Peize hebben plaats gevonden. In twee artikelen wordt misstanden beschreven met betrekking tot brandveiligheid, veiligheid en de gezondheid van het personeel, slechte waterkwaliteit en legionella. Volgens de berichten staat een sauna op een ondeugdelijke fundering, deze sauna is eerder afgebrand en de oorzaak daarvan is niet bekend geworden.

De ex-medewerkers hebben, nadat zij bij eigenaar de Haan alleen maar weerstand ondervonden, begin dit jaar alle misstanden bij diverse instanties aangekaart en nadat de FNV zich achter hen schaarde kwam er beweging in de zaak.

Naar aanleiding van de klachten heeft de politie ook onderzoek gedaan. De gemeente heeft een rapport hierover ontvangen waarbij vraagtekens over de naleving en controle over de bouwvoorschriften en brandpreventie worden geplaatst. In 2011 werd al bekend dat de Sauna alle vrijheid had, in DeKrant werden destijds de bouwvergunning, waar 6 weken bezwaar tegen aan te tekenen mogelijk was, en de opening van diezelfde sauna een week later aangekondigd. Architect Haarsma uit Roden trekt in het DvhN een opmerkelijke conclusie; 'Maar kennelijk mag de één in Noordenveld meer dan de ander'. De gemeente laat in het artikel weten dat binnenkort de Sauna 'integraal' zal worden gecontroleerd.
Verklaring eigenaar

Eigenaar de Haan verklaart in een weerwoord in het DvhN dat hij absoluut van niets wist. Meerdere malen geeft hij in het artikel aan geen kennis van zaken te hebben. Opmerkelijk is wel zijn uitgesproken technische kennis in de laatste alinea. Volgens de Haan zijn alle gerapporteerde tekortkomingen ondertussen verholpen. Hij gaat niet in over zijn betrokkenheid bij het dumpen van illegaal asbest, wat met betrekking tot het lozen van het vervuilde vijver water vraagtekens oproept.
In een persbericht van de Sauna worden alle aantijgingen door hem nogmaals tegengesproken.

Toegevoegd, het DvhN heeft het inspectierapport van SZW via haar site openbaargemaakt.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
18 oktRuim duizend euro voor Brandwondenstichting

of het volgende item
19 oktPeize-zuid weer verlicht