Peizer basisscholen willen over op nieuwe schooltijden
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 't Spectrum en de Eskampen, de beide B.S.O.- organisaties en de combinatiefunctionaris heeft zich verdiept in vijf gelijke schooldagen. Op deze vijf dagen verblijven kinderen van 08.30 tot 14.00uur op school en lunchen ze met de hele klas. Na aanleiding van de opgedane kennis hebben schoolteams van beide scholen aangegeven dat zij dit graag met ingang van het volgende schooljaar (2014-2015) willen invoeren. Daarom wordt er op 5 november in café Ensing voor ouders van beide scholen een informatieavond georganiseerd. Na deze avond zal onder de ouders een enquête worden gehouden. Uiteindelijk zullen de medezeggenschapsraden van de beide scholen beslissen of de schooltijden zullen veranderen. In het overleg is al wel besloten dat of beide of geen school de wijziging zal doorvoeren.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
15 oktEikelactie hertenkamp stopt eerder

of het volgende item
18 oktPetjesdag op de Eskampen