Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan
Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de evaluatie aanleiding geeft het GVVP te actualiseren. Door een enquête zijn de inwoners, de belangenverenigingen en diverse anderen betrokken bij de evaluatie. Uit de evaluatie blijkt, dat er veel 30 en 60 km borden zij geplaatst. De inrichting van de betreffende wegen is echter nog niet overal optimaal. De omgevingen van scholen in de gemeente zijn veiliger gemaakt. De inzet van de Dynamische Snelheids Indicator (DSI) heeft veel draagvlak onder aanwonenden en de gedragsbeïnvloedingprojecten worden als nuttig en plezierig ervaren. Verder bleek dat de afgelopen jaren de hoeveelheid verkeer nauwelijks gegroeid is. De aanschaf en het gebruik van de electrische fiets neemt toe. Hierdoor kan woon-werkfietsverkeer naar Groningen veel belangrijker worden. Dit biedt kansen files tegen te gaan en de milieubelasting te verlagen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 julDokter op vakantie

of het volgende item
30 julRomantische biografie Anno Ludwig van Gerard Stout uit Peize