Opbrengst sponsorloop overtreft stoutste verwachtingen
Onvoorstelbaar is de reactie van zowel de organisatie als de schooldirecteuren als het totaal bedrag van de sponsorloop bekend wordt gemaakt. Dit jaar werd door leerlingen van 't Spectrum en de Eskampen als onder-
deel van de Koningsspelen de door DSTV georganiseerde sponsorloop gelopen. Het geld dat de leerlingen van 't Spectrum bij elkaar hebben gelopen wordt volledig aan KiKa overgemaakt. Naast KiKa steunt de Eskampen met een deel van de opbrengst moeder- en kindprojecten in Uganda. Arjan Zanting vader van drie Eskampen leerlingen loopt deze week in Uganda een marathon voor het project. Bij de overhandiging werd duidelijk dat beide scholen en DSTV de sponsorloop als onderdeel van de Koningsspelen willen houden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
5 junOnlanden blijft zich ontwikkelen en verbazen

of het volgende item
5 junWielrenners actief