Bloemen voor 25 jaar collecteren voor de Hartstichting
De onlangs in Peize gehouden collecte voor de Hartstichting heeft dit jaar 2.363,60 euro opgebracht. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun steun aan de Hartstichting!

Afgelopen week bij het inleveren van de collectebussen werd Bea Ponne verrast met een bos bloemen en een oorkonde omdat zij 25 jaar gecollecteerd heeft voor de Hartstichting.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
26 aprSierfazant aan de wandel

of het volgende item
26 aprPeizer ondernemers verenigen zich