Generatiedebat bij Lijst Groen Noordenveld
In zaal Boonstra hebben ruim dertig mensen meegedaan aan het door Lijst Groen Noordenveld georganiseerd generatiedebat. LGN had er voor gekozen om dit debat te voeren als een Lagerhuis debat. Gespreksleider Pierre Baas introduceerde een gastspreker die vanuit hun vakgebied één van de drie thema's inleidde. De thema's deze avond waren Wonen, Welzijn en Politiek in Noordenveld. Na de inleiding werd er door de aanwezigen over het thema door gedebateerd, waarbij door de voornamelijk oudere aanwezigen veel over de jongere generatie werd gesproken. Na de discussie waarbij Pierre Baas niet hoefde in te grijpen gaf Henk Koekkoek een korte samenvatting. Niek Wind, politiektalent 2012 Drenthe, was als gast door LGN uitgenodigd. Hij gaf met voorbeelden vanuit zuidoost Drenthe soms een voorzet waar de politiek van Noordenveld haar voordeel mee zou kunnen doen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
23 aprPrestatie van formaat door keukenbrigade Hoprank

of het volgende item
24 aprWereldkampioen op Paardenshow Peize