VVD in actie tegen inbreuk eigendomsrecht
Op 17 april stelt de gemeenteraad van Noordenveld het bestemmingsplan buitengebied vast. In dit bestemmingsplan zijn zo'n 300 woningen en boerderijen op grond van architectonische, cultuur-
historische of situatieve waarde als 'karakteristiek' aangemerkt. Deze kwalificatie laat zich vergelijken met 'beschermd stads- en dorpsgezicht'. De VVD-fractie is tegen het opnemen van deze kwalificatie omdat het een inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaren is. Voor tachtig eigenaren in het buitengebied van Peize zal deze maatregel gaan gelden. Dat de eigenaren daarvan niet persoonlijk op de hoogte zijn gesteld, is tegen het zere been van de fractie. Zij heeft zelf alle betrokken eigenaren inmiddels op de hoogte gesteld van het voornemen van het college. Tijdens de raadsbehandeling zal de VVD-fractie een amendement indienen om deze bepaling uit het bestemmingsplan te schrappen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
8 aprBrandweer Peize gastheer brandweerwedstrijden

of het volgende item
9 aprVaste kracht Peizer Apotheek neemt afscheid