Gemeente vraagt politie om op De Pol te controleren op snelheidsovertredingen
Vanuit Dorpsbelangen Peize is naar aanleiding van klachten van bewoners van De Pol over te hardrijden tijdens een dorpsschouw verzocht om inzet van de Dynamische Snelheids Indicator (DSI) op De Pol. De afgelopen twee weken heeft de DSI op De Pol gehangen. De resultaten zien er als volgt uit: De gemeten gemiddelde snelheid is 43 km/uur. 85% van het verkeer rijdt niet harder dan 50 km/uur. Dit betekent dat 15% van het verkeer harder rijdt dan 50 km/uur met snelheidspieken tot 90 km/uur. De inzet van de DSI heeft niet tot aanpassing van het rijgedrag bijgedragen, de gemeente de politie daarom verzocht om toe te zien op handhaving van de 30 km-zone op De Pol.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 mrtBibliotheek verdwijnt niet uit Peize

of het volgende item
6 mrtAlbino mol laat mollenvanger schrikken