Cursus broedvogels tellen in De Onlanden
De Onlanden ontwikkelt zich in snel tempo, afge-
lopen jaar broedden hier meer dan 100 vogelsoorten. Roerdomp, Porseleinhoen, Watersnip en Snor worden ook dit voorjaar verwacht als broedvogel in de moerassen en misschien komt de zeldzame Steltkluut (foto) weer een nest maken. Beheerders en vrijwilligers komen elk jaar ogen en oren te kort om bij te houden wat er allemaal gebeurt in de natuur in De Onlanden. Ze kunnen best wat hulp gebruiken. Stichting Natuurbelang De Onlanden organiseert daarom een cursus voor natuurliefhebbers die graag willen leren hoe de broedvogels in De Onlanden geteld worden. Vogelbescherming Nederland sponsort deze cursus. Voor deelname aan de cursus is basale kennis van moeras- en watervogels vereist. Meer info is te vinden op de website van stichting Natuurbelang De Onlanden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
20 febPlus de Weerd geeft meer

of het volgende item
20 febBiljarters 'De Essen' verslaan BVOG