De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers
Er zijn veel collectanten begin februari op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersen-
aandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft in Peize € 1489,88 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag Meer informatie kunt u hier vinden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
17 febKentekenplaat gevonden

of het volgende item
19 febLekker swingen op de BuitenSchoolseOpvang